تبلیغات
سنگر سازان بی سنگر - صلوات بفرست

سنگر سازان بی سنگر

بزرگ مردتاریخ

جستجو
پیوندهای روزانه
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

حضرت مهدی

http://shop.parsacad.ir/uploads/13625644261.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976173.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976152.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875975911.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358876308792.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625669971.png http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625670261.png http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif

امدادگر مشغول مداوی رزمنده ای بود كه بیضه اش صدمه دیده بود و حال و روز خوبی نداشت. از او پرسید:
ـ اخوی چطور تركش خوردی؟
ـ صلوات بفرست، برای سلامتی امام.(كنایه از این كه جدی نگیر. قابل این حرف ها نیست كه بخواهم توضیح بدهم. به عبارت دیگر یعنی تمامش كن بحث را ادامه نده)
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
IMG4UP IMG4UP
Blog Skin

bahar22