تبلیغات
سنگر سازان بی سنگر - تسلیت

سنگر سازان بی سنگر

بزرگ مردتاریخ

جستجو
پیوندهای روزانه
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

حضرت مهدی

http://shop.parsacad.ir/uploads/13625644261.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976173.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976152.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875975911.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358876308792.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625669971.png http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625670261.png http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif

خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است. / دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد است./دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم فاطمه همسر علی است. / دیدم که فاطمه نیست

خواستم بگویم که فاطمه مادر حسین است./ باز دیدم که فاطمه نیست

نه اینها همه هست و این همه فاطمه نیست./ فاطمه، فاطمه استنوشته شده در شنبه 26 فروردین 1391 توسط علی میرشمسی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
IMG4UP IMG4UP
Blog Skin

bahar22