تبلیغات
سنگر سازان بی سنگر - جمکران

سنگر سازان بی سنگر

بزرگ مردتاریخ

جستجو
پیوندهای روزانه
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

حضرت مهدی

http://shop.parsacad.ir/uploads/13625644261.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976173.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976152.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875975911.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358876308792.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625669971.png http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625670261.png http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif

 جمكران ای منزل دلدار من جمكران تنها نشان یار من
دل چو اقیانوس طولانی شده دیده ها ابری و بارانی شده
كارم از گریه گذشته جمكران شیشه عمرم شكسته جمكران
من گدای تربت كوی توم حسرت دیدار مه روی توم
هیچ می دانی چرا آشفته ام؟ از غم او چون غزل ها گفته ام
كفتر جلد تو هستم جمكران حاجتم ده دل شكستم جمكران
هر سه شنبه، پنج شنبه ،آمدم بی غذا و آب ،تشنه، آمدم
آمدم اما ندیدم یار خود چشم گردان در پی دلدار خود
جمكران عشق مرا تو شاهدی جمكران تو خود گواه واحدی
درد من پیشینه دارد جمكران قدمت دیرینه دارد جمكران
من كه از هجرش چنین رنجیدم پرتوی رخسار دلبر دیدم
در نگاهش من محبت دیدم با جسارت پای او بوسیدم
گرچه در عشقش همی ناپختم سر دیدارش به كس ناگفتم
جمكران شاید گناهی كردم یا به نامحرم نگاهی كردم
جمكران گو تا ببخشاید مرا در خیالم یك نظر یاید مرا
طاقت دوری ندارم جمكران چشم بر پایش گذارم جمكران
در دو عالم یك نگاه او بس است بی خیالش این دل من بی كس است
جمكران درد مرا درمان بكن رحم بر این سید گریان بكن
گو فقط او كی می آید جمكران قامتش بینم كی شاید جمكران
جان خود سازم فدایش جمكران تا ببوسم خاك پایش جمكراننوشته شده در دوشنبه 28 فروردین 1391 توسط علی میرشمسی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
IMG4UP IMG4UP
Blog Skin

bahar22