تبلیغات
سنگر سازان بی سنگر - مفهوم شهادت در مسیحیت

سنگر سازان بی سنگر

بزرگ مردتاریخ

جستجو
پیوندهای روزانه
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

حضرت مهدی

http://shop.parsacad.ir/uploads/13625644261.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976173.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976152.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875975911.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/1358876308792.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625669971.png http://parsacad.ir/up/uploads/1358875976184.gif http://parsacad.ir/up/uploads/13625670261.png http://parsacad.ir/up/uploads/13625657191.gif

جهانیان و ایثار و شهادت

واژه یونانی martus بیانگر شاهدی است كه بر حقایقی كه تجربه كرده و حاصل مشاهدات اوست گواهی می دهد . تعریف شهید در ادبیات مسیحیت بدین گونه است كه حواریون شاهدانی بر رفتار و گفتار مسیح همچنین آموزه های او در اورشلیم و گسترش آن به دنیا بوده اند . سنت پیتر خطاب به حواریون می گوید : ما با یستی تا قیامت مبلغ دین مسیح و شاهدی بر رسالت او باشیم او در اشاره به دوازده حواری مسیح ، آنان را گواه و شاهدانی بر رسالت عیسی مسیح می داند.
واژه شهید در مسیحیت به معنای شاهدی كه در دادگاه شهادت می دهد نیست بلكه این شاهدان از مقام معنوی والایی برخوردارند و در این راه متحمل مجازاتهای سخت و حتی مرگ شده اند بطوریكه سَنت استفان شاهدی بود كه در آغاز تاریخ مسیحیت شهادت خود را با خونش امضاء كرد .
گرچه در ادبیات مسیحیت شهید یا شاهد مسیح هرگز بانی مقدس كلیسا را شاهد نبوده اما او قاطعانه بر حقایق دین مسیح اذعان دارد بطوریكه تا پای جان از آن دفاع می كند . مفهوم شهید در دین مسیحیت در مقایسه با كفر معنا یافته و بیانگر افرادی است كه برای ذكر كلام خدا و تصدیق حقایق آن كشته شده و روحشان به آسمان رفته است .
در دوران اولیه كلیسا شهدا صرفاَ به افرادی كه بخاطر اعتقاداتشان كشته می شدند اطلاق می شد و این كشته شدن معمولاَ همراه با آزار و شكنجه بود . اما در قرن دوم میلادی این واژه صرفاَ بیانگر پیروانی بود كه بخاطر اعتقاد به مسیح به زندان افتاده و شكنجه می شدند اما كشته نمی شدند در قرن سوم شهید به روحانیون مقام بالا از جمله اسقف گفته می شد در قرن چهارم این واژه به هر فردی كه در راه مسیحیت متحمل رنج و عذاب می گردید اطلاق می شد و در نیمه دوم این قرن شهدا صرفاَ در برگیرنده افرادی بودند كه در چهارچوب كلیسا به فعالیت دینی می پرداختند و خارج از كلیسا حتی اگر كشته می شدند شهید محسوب نمی شدند . البته این افراد در صورتیكه در معرض مرگ قرار می گرفتند پذیرش آن را امری شجاعانه و رد كردن آن را ترس و بزدلی می دانستند لذا از آن استقبال می كردند .
در مذهب ارتدكس ، شهادت طلبی مجاز نبود و افرادی كه در برابر سنتها و قوانین شدید جامعه هنجار شكنی می كردند و به نوعی بت شكن محسوب می شدند به عنوان خرابكار تلقی می شدند و تنها راه رهایی از مجازات ، توبه كردن از اعمالشان بود .
زمینه های آزار پیروان مسیح
پذیرش دین ملی جامعه در عهد عتیق برای تمامی شهروندان الزامی بود و امتناء از آن خیانت محسوب می شد . مسیحیانی كه از قبول و پرستش خدایان حكومت سرباز می زدند تحت تعقیب قرار گرفته و كافر تلقی می شدند . در عین حال یهودیانی كه خدایان رومی را انكار می كردند از آزار مصون بودند چرا كه در روم باستان آنان یك دین ملی و یك دین الهی داشتند كه برای پرستش آنان از آزادی برخوردار بودند .(حتی پس از ویرانی اورشلیم كه یهودیان متفرق شدند و دولت جدیدی تشكیل دادند این روند پرستش ادامه داشت) .
تا قبل از پایان قرن اول میلادی ، علیرغم استقبال خوب كلیسای مسیحی از و یژگیهای دینی ملت یهود ، یهودیان نسبت به دین مسیح و بانی آن تنفر داشتند لذا دولت روم قوانینی جهت تبیین مسیحیت و تمایز دقیق آن از دین یهود تدوین كرد .
در قرن دوم شرایط برای مسیحیان به قدری سخت شد كه آنان برای حفظ جان خود نه تنها مجبور بودند مسیحیت خود را انكار كنند ، بلكه آن را تقبیح نیز می كردند تا از مجازات در امان بمانند .در این شرایط بعضی از مسیحیان برای اجتناب از آزار یهودیان تظاهر به پذیرش دین آنان می كردند.
از اوایل قرن سوم به بعد با نفوذ دولت روم و ترویج روحیه محافظه كاری رومی دوران جدیدی از رابطه مسیحیت با حكومت روم آغاز و امپراطور تا حد زیادی مانع از اذیت و آزار مسیحیان شد در نتیجه اعتبار از دست رفته مسیحیان مجداَ بازگشت ، بطوری كه در سال 250 میلادی امپراطور فرمانی مبنی بر تعیین یك روز خاص برای مسیحیان جهت وقف و قربانی به خدایان صادر نمود . در این زمان بنابه قانون هیچ مسیحی نمی باید بخاطر اعتقادات مورد اذیت و آزار قرار می گرفت و تمامی عملكرد افراد بر اساس قانون سنجیده و ارزیابی می شد .
در دوران حكومت والرین ( 260-257 ) مسیحیان ، دوران سختی را تجربه كردند بطوریكه از انجام عبادات دینی محروم ماندند . و حتی امكان حضور در قبرستان ها و دعا برای اموات را نداشتند و بسیاری كشیشان ، اسقف ها و كاردینالها تبعید ، شكنجه و كشته شدند . درجه و اعتبار اشراف تا حد بردگان كاسته شد و اموال آنان ضبط گردید. از شهدای این دوره می توان به پاپ ششم و سَنت سیپرین كارتاژ اشاره كرد .
با سرنگونی دولت والرین توسط پارسیان ، جانشین او جالینوس تمامی قوانین قبلی را ملغی اعلام نمود و به مسیحیان آزادی تام داد . از این زمان تا پایان قرن سوم ، كلیسا از اختیارات قانونی برخوردار گردید .
با آغاز قرن چهارم،حكومت دیوكلت ها اقدامات شدیدی توسط دولت ،روم جهت نابودی مسیحیت انجام داد كه می توان به موارد ذیل اشاره نمود .
1- تمامی اجتماعات مسیحیان ممنوع گردید.
2- كلیسا ها و كتب مقدس نابود شد .
3- مسیحیان را مجبور به مرتد شدن كردند. كه در غیر اینصورت شكنجه و یا كشته می شدند .
4- اشراف مسیحی را وادار به بردگی كردند واز آزادی محروم نمودند .
5- تمامی كشیشان از بالا ترین تا پایین ترین درجه به زندان انداخته شدند.و با توجه به این شرایط مسیحیان شهدای بیشماری دادند. كه خوشبختانه این دوران با پیروزی كنستانتین به پایان رسید .

تعداد شهد ا
از اولین دوره آزار و اذیت مسیحیان در سال 64 تا دوره كنستانتین در سال 313 كه صلح دائمی برقرار گردید . مسیحیان متحمل 129 سال رنج و عذاب و 120 سال صبر و مدارا گردیدند . باید توجه داشت كه حتی در سالهای آرامش نسبی آنان همواره مورد بد رفتاری و تهدیدات دینی قرار می گرفتند . در این دوران كفار و حاكمان خودكامه دائماَ اصالت دین مسیح را تهدید می كردند ، لذا بسیاری از مسیحیان جهت حفظ دین خود شهید شدند كه از جمله آنان می توان به سَنت جاستین اشاره كرد كه او زنی بود كه دین مسیح آورد و توسط همسرش به الحاد متهم و به مرگ محكوم گردید .در دادگاه از او خواسته شد تا دین مسیح را انكار كند اما او از این كار امتناع كرد حتی دو نفر به طرفداری از او و اینكه مرگ بخاطر اعتقاد به مسیح مجازات عادلانه ای نیست به پا خواستند كه آنان نیز توسط قاضی به مرگ محكوم شدند .

تعداد شهدا طی این سه قرن دقیقاَ مشخص نیست اما مسیحیان از ارواح مومنانی كه بخاطر ذكر كلام خود بویژه در حكومت دومیتین شهید شدند صحبت می كنند . در دوره آنتونیوس پیوس و از اواخر قرن دوم میلادی بسیاری از مسیحیان بخاطر ایمان به مسیح به صلیب و زنجیر كشیده شده ، در آتش افكنده شدند و زیر دست و پای حیوانات وحشی انداخته شدند.آنان انواع شكنجه ها را متحمل گردیدند و حتی تمامی دارایی آنان غصب گردید . تعدادی از مسیحیان آواره كوه و بیابان شده و براثر گرسنگی ، تشنگی ، سرما ، بیماری و حمله حیوانات وحشی از بین رفتند . بسیاری از مردان ، زنان و كودكان از هر سن و نژاد با آتش سوزانده شده و یا با شمشیر كشته شدند و بسیاری دیگردر رودخانه ها غرق شدند .
در حكومت نیكومدیا ، مسیحیان بی شماری از جمله اسقف اعظم ، آنتیموس بوسیله شمشیر ، آتش ویا غرق شدن به شهادت رسیدند و گاهی اوقات آزار و شكنجه مسیحیان بقدری شدید بود كه آرزوی مرگ می كردند و این شهیدان ،سرمایه حیات و آزادی خود را در راه آرمانهای مسیح از دست دادند . در موارد بسیاری این افراد قبل از محاكمه مدتهای طولانی در سیاه چالهای تاریك با حداقل غذا ، آب و نور زندانی شده و به غل و زنجیر كشیده می شدند ، بطوریكه از شدت گرما وفشار اغلب تلف می شدند . آنهایی كه از قدرت بدنی بیشتری برخوردار بودند بربدنشان سنگ و آهن سنگین گذاشته می شد و تمامی شب یا روز با یك دست آویزان می شدند و روحانیون دینی ، زنان و كودكان برهنه و گرسنه در معادن تاریك و نمناك به بیگاری گرفته می شدند .

تكریم شهیدان در مسیحیت
بدیهی است شهدای راستین مسیحیت كه در جهت حفظ دین خود متحمل آزار و اذیت بسیار شدند در نزد پیروان مسیح ارزشی فراتر از طلا و سنگهای قیمتی خواهند داشت به طوریكه در روم شهدای معروفی چون سنت پیتر و سنت پال بسیار مورد توجه و تكریم قرار گرفتند و مقبره آنان كه توسط كشیش رومی كایوس در قرن سوم میلادی بنا شده بود بعنوان زیارتگاه مسیحیان قرار گرفت. در دین مسیح شهادت این بزرگان پیروزی عظیمی در تاریخ نژاد انسانی محسوب می شود و همواره بر مزار آنان مراسم یاد بود ، تكریم و سالگرد برگزار می شود . این توجه خاص به شهدا بویژه از زمان كنستانتین اهمیت یافت به طوریكه پاپ داماسوس ( 384-366 م ) دستور داده بود این افراد در جوار كشیشان و مكانهای مقدس دفن شوند . در قرون وسطی نیز شهدا از درجات والایی برخوردار بودند و بویژه در روم مقبره و تمامی آثار آنان حفظ و مورد بازدید قرار می گرفت.

نوشته شده در پنجشنبه 25 اسفند 1390 توسط علی میرشمسی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
IMG4UP IMG4UP
Blog Skin

bahar22